شرایط ارائه کارت بازرگانی جهت صادرات کالا از مناطق آزاد

Posted by

شناسایی پیکر شهید محسن رستمی پس از ۳۱ سال

دفتر صادرات گمرک ایران شرایط ارائه کارت بازرگانی جهت صادرات کالا از طریق مناطق آزاد تجاری را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، دفتر صادرات گمرک ایران به استناد نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و نامه مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه درخصوص شرایط ارائه کارت بازرگانی و نحوه تشریفات امور گمرکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام کرد: کالاهایی که از قلمرو گمرکی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و عیناً از آن مناطق به خارج از کشور صادر می‌شود، به استناد ماده ۱۷ قانون مناطق آزاد تجاری- صنعتی و تبصره یک ماده هشت قانون مناطق ویژه اقتصادی، مشمول مقررات صادرات و واردات خواهد بود.

بر اساس این بخش‌نامه در این شرایط لازم است صادرکننده نسبت به ارائه کارت بازرگانی اقدام کرده و سایر تشریفات نیز براساس مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی انجام شود.

مستفاد از ماده هشت قانون مناطق ویژه اقتصادی و ماده هشت آیین‌نامه اجرایی آن، همچنین ماده ۱۴ قانون مناطق آزاد و بند یک اظهارنامه صادراتی نیازمند ارائه کارت بازرگانی نبوده و امکان اظهار محمولات صادراتی اشاره شده در سامانه جامع امور گمرکی، بدون الزام ارائه کارت بازرگانی و با اخذ مجوز موردی که توسط مدیر گمرک مبدأ صادرات صادر خواهد شد میسر می‌شود.

شناسایی پیکر شهید محسن رستمی پس از ۳۱ سال