اتحادیه اروپا برای مشارکت در مذاکرات آستانه اعلام آمادگی کرد

Posted by

شنبه عزای عمومی اعلام شد

شبکه المیادین از اعلام آمادگی اتحادیه اروپا جهت حضور در مذاکرات آستانه خبر داد.

شنبه عزای عمومی اعلام شد