جزئیات نامه سیف به بانکها

Posted by

شهردار
ورامین
ابقاء شد

رئیس‌کل بانک‌مرکزی در نامه‌ای به مدیران بانکها با اشاره به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، خواستار استفاده از این ابزار به عنوان آخرین اقدام و نه اهرم فشار در گام اول شد.

شهردار
ورامین
ابقاء شد