قیمت انواع “پورشه” در بازار تهران

Posted by

شهرداری در خصوص رفع خطر از ساختمان‌های نا ایمن چه وظیفه ای دارد؟

آنچه در زیر می‌آید قیمت روز انواع سواری پورشه صفر کیلومتر در سطح بازار پایتخت است که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد

شهرداری در خصوص رفع خطر از ساختمان‌های نا ایمن چه وظیفه ای دارد؟