دلیلی برای وجود فساد در شهرداری

Posted by

شهر یخی‎

گروه سیاسی_رسانه ها: محمدمهدی تندگویان در گفت‌وگو باخبر نگار روزنامه جهان اقتصاد در مورد هجمه‌های وارده به اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر تهران گفت: این تحرکات تبدیل به یک سنت شده است که وقتی نزدیک به انتخابات می‌شویم اخلاق کنار می‌رود و افراد شروع به تهمت زدن به هم‌دیگر می‌کنند متأسفانه اتفاقات بسیار بدی نزدیک انتخابات می‌افتد و قصد دارند از این طریق رأی به دست بیاورند یا رأی طرف مقابل را کم کنند اما خوش‌بختانه مردم با این دست تحرکات آشنا هستند و از قصد این افراد آگاه هستند. این عضو شورای شهر افزود: ولی اتفاقاتی که آلان در حال وقوع است فراتر از این حرف‌ها است متأسفانه یک جناح بدون سند و بدون مدرک همه نوع تهمت و افترایی را به اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر می‌زند و برای این کار به همه امکانات نیز دسترسی دارند. اما در مقابل وقتی ما بر اساس اسناد رسمی و گزارش دستگاه‌ها ناظر مطلبی را بیان می‌کنیم آن‌ها آن مطلب را نادرست می‌دانند و اسناد و گزارش‌های نهادهای نظارتی را سند مخدوش می‌دانند. سخنگوی فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای شهر تأکید کرد: این تحرکات از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی می‌شود به این شکل نیست که نزدیک انتخابات فعالیت این‌ها شروع شود. مدت‌ها قبل از انتخابات دست به تهیه طرح این تخریب‌ها می‌زنند و نزدیک به انتخابات به بهانه مبارزه به فساد اخباری را نشر می‌دهند که کذب است و برای آن‌ها هیچ سند و مدرکی هم ارائه نمی‌دهند. او افزود: برخی از این مسائلی که این‌ها می‌گویند مربوط به سال‌ها قبل و حتی قبل از سال ۹۰ است اگر واقعاً دغدغه این‌ها مبارزه با فساد است چرا این سال‌ها سکوت کردند و نزدیک به انتخابات این مسائل را رونمایی می‌کنند. تند گویان خاطرنشان کرد: این‌که می‌گویند شخصی در بدنه شهرداری برای خود رانتی درست کرده است به معنی وجود فساد در بدنه شهرداری است. این افراد که دست به نشر اکاذیب و تهمت‌زنی می‌کنند حواسشان نیست که با انتشار این‌گونه اخبار وجود فساد در شهرداری را تأیید می‌کنند. این همان موضوعی است که اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر هم به آن اذعان دارند و می‌گویند که در بدنه شهرداری فساد گسترده‌ای وجود دارد. فرق نمی‌کند که اصول‌گرا یا اصلاح‌طلب مسبب این فساد باشد مهم برخورد با این فساد است اگر اصلاح‌طلبی هم مفسده‌ای انجام بدهد باید با آن برخورد شود. این‌ها با عملشان وجود فساد در شهرداری را ثابت می‌کنند. این عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: قطعاً این مفاسدی که برای تخریب اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر از آن نام می‌برند به‌شرط صحت و صدق آن با هم‌کاری افرادی در شهرداری صورت می‌گیرد اما این دست افراد به این فکر نمی‌کنند که با نشر این قسم اخبار حرف اصلاح‌طلبان را که مبنی بر وجود فساد در شورای شهر است را ثابت می‌کنند. او تشریح کرد: همیشه انتظار بنده و سایر اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر این بوده است که فساد پشت احزاب و جناح‌ها قایم نشود. نباید جناح‌های سیاسی و احزاب پشت سر یک آدم فاسد قرار بگیرند و از او حمایت کنند ولی متأسفانه این اتفاق می‌افتد.

شهر یخی‎