قصد تخریب ساختمان‌های مجاور پلاسکو را نداریم

Posted by

شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان «اعظم صدرنوری» را جایگزین تابش معرفی کرد

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت:تخریب ساختمان‌های مجاور پلاسکو هنوز قطعی نیست.

شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان «اعظم صدرنوری» را جایگزین تابش معرفی کرد