آخوندی: ساخت برج های 100طبقه اشتباه بود

Posted by

شورای عالی کار با وزیر توافق کرد

وزیر راه و شهرسازی گفت: در گذشته می گفتند ساخت برج های 100 طبقه اقتدار ایران در بخش مسکن را نشان می دهد؛ در حالی که این مساله باید از منظرهای اقتصادی، معماری، جامعه‌شناسی، ترافیک و… بیشتر بررسی می شد.

به گزارش ایرنا، «عباس آخوندی» امروز (سه شنبه) در سومین کنفرانس بناهای بلند افزود: با ساخت ساختمان های بلند برای رسیدن به آفتاب بیشتر، آسایش و نور را از همسایگان اطراف خود می گیریم.

وی تاکید کرد بلندمرتبه سازان با تحمیل هزینه بیشتر به جامعه به دنبال استفاده از شبکه های برق، آب، درمان، آموزش، بهداشت، ترافیک و… هستند و گفت: برای ساخت بناهای بلند در شهرها باید افزون بر آماده سازی، نسبت به کنترل مراحل ساخت نیز اقدام شود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: متاسفانه در کوهپایه‌های تهران مجوز ساخت ساختمان‌های بلندی داده شده است که در مسیر جریان هوای تهران قرار دارند. اکنون گردش هوا در شهر تهران به دلیل موانع فراوان با مشکلات زیادی روبرو شده است.
آخوندی ادامه داد: ساخت و ساز بی ‌ضابطه زندگی همسایگان را در شهرها به خطر انداخته که این وضع زندگی شهری بازتاب دهنده یک اغتشاش ذهنی در عصر معاصر است.
وی افزود: ساخت بناهای بلند بی ‌ضابطه، مشکلات حمل و نقل، نقص در حمل و نقل عمومی، کاهش کیفیت زندگی و تمایل به افزایش جمعیت‌پذیری در تهران نشانه این است که از وضعیت نابسامان پیشین درس نگرفتیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: باید یک نقطه بازگشتی را در طراحی شهری ایران در نظر بگیریم و بررسی کنیم شهرهای ما چه ظرفیت‌های زیستی دارند.

** افزایش پنج تا هشت درصدی قیمت مسکن در 9 ماهه امسال
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در این کنفرانس گفت: آمارها نشان می دهد در 9 ماهه امسال، قیمت مسکن پنج تا هشت درصد افزایش یافت.
«حامد مظاهریان» افزود: شاخص های مسکن وضعیت امیدبخشی را به ما نشان می دهند؛ به طوری که در این مدت شاهد افزایش 9 درصدی مبایعه نامه ها در این بخش خرید و فروش مسکن بودیم.
وی تاکید کرد با توجه به ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور باید منتظر رونق نسبی بازار مسکن در سال‌های آینده بود.
به گفته مظاهریان، در این مدت نیز افزایش قیمت مسکن زیر نرخ تورم کشور بود.
مظاهریان از افزایش پنج درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: سیاست دولت و وزارت راه و شهرسازی بر اساس سپرده گذاری و استفاده از تسهیلات مسکن استوار است و خانه اولی ها تاکنون 26 هزار میلیارد ریال در بانک مسکن سپرده‌گذاری کرده اند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توجه به سپرده گذاری 160 هزار نفر در صندوق پس انداز مسکن یکم به طور متوسط دو برابر این مبلغ به بازار مسکن تزریق می شود و این، نشاندهنده رونق بازار مسکن در آینده است.

شورای عالی کار با وزیر توافق کرد