پیام همدردی فرانسه برای حادثه ساختمان پلاسکو

Posted by

شکست استقلال از پرسپولیس در دربی نوجوانان

فرانسه بعد از حادثه ساختمان پلاسکو با ارسال پیامی اظهار تاسف کرده و به خانواده های قربانیان تسلیت گفت.

شکست استقلال از پرسپولیس در دربی نوجوانان