آغاز به کار خبرگزاری شهر ایران

Posted by

شکست سپاهان مقابل پیکان در نیمه اول

چمران با بیان اینکه خبرگزاری شهر ایران شکل گرفته تا در خصوص شهرهای مختلف ایران و کارهایی که انجام می‌شود، اطلاع رسانی دقیق‌تری داشته باشد، یادآور شد: تمام 117 هزار عضو شورای شهر و روستای سراسر کشور صاحب و خبرنگار خبرگزاری شهر ایران هستند و می‌توانند با تلاش خود به این خبرگزاری و رسانه کمک کنند.

شکست سپاهان مقابل پیکان در نیمه اول