بازیکن بارسلونا به یوونتوس می رود؟

Posted by

شیخ نعیم قاسم: معنای کرامت و عزت را امام خمینی(ره) به ما یاد داد

رافینیای 24 ساله در فصول اخیر مصدومیت های مختلفی را تجربه کرده و به همین دلیل کمتردر ترکیب ثابت بارسا قرار گرفته و امسال قصد دارد بارسلونا را به مقصد دیگری ترک کند.

شیخ نعیم قاسم: معنای کرامت و عزت را امام خمینی(ره) به ما یاد داد