ترافیک نیمه سنگین در آزاد راه کرج- تهران

Posted by

شیرزاد: ما بدون گرفتن سهم کنار نمی‌رویم

هم اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج-تهران از پل فردیس تا پل کلاکترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

شیرزاد: ما بدون گرفتن سهم کنار نمی‌رویم