اعضای فراکسیون امید از سوال منتقدان ناراحت و عصبانی می شوند

Posted by

شیطان در نماز شب هم به سراغ شما می‌آید!

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: دوستان ما در فراکسیون امید داعیه دموکراسی و جامعه مدنی دارند، اما نوبت خودشان که می‌رسد و مورد سوال منتقدان واقع می‌شوند ناراحت و عصبانی می‌شوند.

شیطان در نماز شب هم به سراغ شما می‌آید!