مشکل واشنگتن افشای اطلاعات است

Posted by

شیطان در نماز شب هم به سراغ شما می‌آید!

رئیس جمهور آمریکا در صفحه توئیتر خود نوشت سال هاست افشای اطلاعات طبقه بندی شده مشکل بزرگ واشنگتن است. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از پیام خود آورده است در نهایت این افشاگران حقیر مشخص می شوند و گیر خواهند افتاد.

شیطان در نماز شب هم به سراغ شما می‌آید!