شرط نجومی مهاجم استقلال بری تمدید قرارداد

Posted by

صدها پرونده از تخلفات انتخاباتی مسئولان دولتی روی میز قوه قضائیه /پیشخوان

بعضی رسانه ها از درخواست کاوه رضایی برای افزایش 50درصدی رقم قراردادش خبر دادند، درخواستی که حدود 850میلیون تومان به رقم قرارداد او اضافه می کند و رقم کلی را به دو میلیارد و 550 میلیون تومان خواهد رساند.

صدها پرونده از تخلفات انتخاباتی مسئولان دولتی روی میز قوه قضائیه /پیشخوان