اعمال محدودیت های تردد در محورهای هراز و فیروزکوه

Posted by

صدور کیفرخواست بقایی

رئیس پلیس راه شرق استان تهران،سرهنگ سیاوش محبی، گفت: تردد کلیه تریلرها از محور هراز ممنوع است.

صدور کیفرخواست بقایی