واردات ۱۴۰ هزار میلیاردتومانی دولت یازدهم از چین!

Posted by

طیب‌نیا: منازعات سیاسی نباشد،رشد ۸ درصدی حتمی است

دولت قبل در هشت سال حدود ۶۰ هزار میلیاردتومان و دولت تدبیر فقط در چهار سال، ۱۳۸ هزار میلیاردتومان از چین کالا وارد کرده است.

به گزارش تسنیم، دولتمردان تدبیر و امید از روز اولی که سرکار آمدند از واردات دولت قبل از چین انتقاد می  کردند و مدعی بودند که تحقق توافق هسته ای و سپس تحقق برجام دریچه‌های جدیدی به روی تجارت خارجی ایران باز خواهد کرد. حسن روحانی روزی که برای ارائه گزارش 100 روز عملکرد دولت تدبیر و امید به رسانه ملی آمده بود با این مضمون اعلام کرد که دولت قبل شغل ایجاد کرده اما این ایجاد شغل به جای اینکه هموطنان خود را سرکار بفرستد برای چینی ها شغل ایجاد کرده است!

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم در اظهار نظری مدعی شده که طی چند سال گذشته 700 میلیارد دلار پول نفت ملت ایران  هزینه شد بدون آنکه میزان اشتغال و تولید در این کشور افزایش پیدا کند و تنها باعث گردید تا اشتغال در کشورهایی نظیر چین رونق پیدا کند.

اما حالا و با وجود گذشت حدود 4 سال از این سخنان بررسی وضعیت واردات از چین طی دولتهای نهم و دهم و دولت یازدهم نتایجی را به دنبال دارد که هیچ سنخیتی با سخنان رئیس جمهور و معاون اولش ندارد. طبق آمار گمرک دولتهای نهم و دهم در مجموع هشت سال 40 میلیارد دلار واردات از کشور چین انجام داده اند که این مقدار بیانگر واردات میانگین سالانه 5 میلیارد دلار کالا از چین است. اما دولت تدبیر و امید در مدت سه سال اول فعالیت خود بیش از 30 میلیارد دلار کالا از کشور چشم بادامی ها وارد ایران کرده که میانگین آن سالانه 10 میلبارد دلار است. جالب اینجاست که گمرک هنوز آمار دقیق واردات از چین در سال 95 را اعلام نکرده، که در این صورت ممکن بود این میانگین بازهم افزایش پیدا کند.

 اما با این وجود اگر بخواهیم محاسبه کنیم که این دو دولت چه مقدار خرج واردات از چین کرده اند به اعداد و ارقام جالبی می رسیم. اگر میزان واردات در دولت گذشته را با میانگین سالانه 5 میلیارد دلار بین سالهای 84 تا 89 با دلار 1000 تومان و طی سالهای 90 و 91 با دلار 3000 تومان محاسبه کنیم به عدد 60 هزار میلیارد تومان می رسیم.

این در حالی است که اگر میانگین واردات از چین در دولت یازدهم را با میانگین 10 میلیارد دلار در نظر بگیریم و در سال 92 با دلار 3000 تومان، 93 با دلار 3300 تومان، در سال 94 با دلار 3500 تومان و در نهایت در سال 95 با دلار 4000 تومان در نظر بگیریم به عدد جالب توجه 138000 میلیارد تومان می رسیم که افزایش 78 هزار میلیارد تومانی واردات از چین در دولت روحانی را دارد. با این حساب برعکس اظهارات رئیس جمهور و معاون اول وی، باید گفت دولت روحانی بیشتر از همه دولتهای بعد از انقلاب برای چینیها شغل درست کرده است.

طیب‌نیا: منازعات سیاسی نباشد،رشد ۸ درصدی حتمی است