واکنش روسیه به اعطای جایزه به تصویر ترور سفیر این کشور درترکیه

Posted by

ظریف عازم آلمان می‌ شود

روسیه به اعطای جایزه به تصویر ترور سفیر این کشور در ترکیه اعتراض کرد.
سفارت روسیه در آنکارا اعلام کرد این تصمیم کمیته داوران اقدامی ناامید کننده و نشان دهنده نبود اخلاق و ارزش های اخلاقی است.

ظریف عازم آلمان می‌ شود