هدف اصلی مجمع نمایندگان تهران تعیین تکلیف سازه‌های ناایمن پایتخت است

Posted by

عبداللهی به اظهارات رحمتی واکنش نشان داد

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اساتید برجسته دانشگاهی و مسئولان از ارتش و سپاه عضو انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران هستند، گفت: اهداف اصلی مجمع نمایندگان تهران نیز تعیین تکلیف سازه‌های ناایمن در پایتخت است از این رو بنابر نتایج کارشناسی کارگروه مذکور راهکار قانونی را اعلام خواهیم کرد.

عبداللهی به اظهارات رحمتی واکنش نشان داد