پاسخ جالب آلمان به تهدید ترامپ علیه بی.ام.و

Posted by

عجله تیم مذاکره کننده چه سرنوشتی برای برجام رقم زد؟

رئیس‌جمهور منتخب آمریکا شرکت خودروسازی آلمانی «بی ام و» را به اعمال مالیات ۳۵ درصدی علیه این شرکت تهدید کرد.

عجله تیم مذاکره کننده چه سرنوشتی برای برجام رقم زد؟