سخنگوی کاخ سفید از سمت خود استعفا داد

Posted by

عدم استقبال هواداران پرسپولیس از دیدار سوپرجام!

سخنگوی کاخ سفید از سمت خود استعفا داد.

عدم استقبال هواداران پرسپولیس از دیدار سوپرجام!