قیمت بلیت دیدارهای الهلال مقابل الریان اعلام شد

Posted by

عدم حمایت علنی ترامپ از تشکیل کشور مستقل فلسطین

ورزشگاه فهد ملک شهر ریاض 70 هزار نفر ظرفیت دارد که قیمت بلیت های آن با 4 قیمت مختلف 34 هزار تومان (40 ریال عربستان)، 129 هزار تومان (150 ریال عربستان)، 430 هزار تومان (500 ریال عربستان) و 690 هزار تومان ( 800 ریال عربستان) تعریف شده است.

عدم حمایت علنی ترامپ از تشکیل کشور مستقل فلسطین