پیشنهاد ذوالفقارنسب درباره آماده سازی تیم‌ ‌ملی برای جام جهانی

Posted by

عدم فروش خودروهای قاچاق به وزارت خارجه

ذوالفقارنسب درباره آماده سازی تیم‌ ‌ملی برای جام جهانی اذعان‌ کرد: باید در دو زمینه تمام برنامه‌ها را تغییر دهیم. درست است که همیشه بودجه در اختیار تیم‌ ‌ملی گذاشته شده – هر چند که این بودجه کم بوده – اما باید این بودجه افزایش یابد تا بتوانیم خیلی از امکانات را برای تیم‌ ‌ملی آماده کنیم. بازی‌های دوستانه، اردوهای متناسب با تفکر کادرفنی و بسیاری از عوامل دیگر را می‌توان با بودجه مناسب برای تیم‌ ‌ملی مهیا کرد.

عدم فروش خودروهای قاچاق به وزارت خارجه