بلیت مترو گران شد

Posted by

عربستان دست به دامن ایران شد

در پایان اظهارات اعضای شورای شهر موضوع افزایش قیمت بلیط مترو به رای گذاشته شده که اعضا با اکثریت آرا با افزایش 14 درصدی قیمت بلیت مترو موافقت کردند.

عربستان دست به دامن ایران شد