سورپرایز برانکو برای نفتی ها با ترکیبی جدید

Posted by

عرضه سهام یک شرکت ایرانی در استانبول

برای بازی با نفت تهران این احتمال وجود دارد که برانکو دست به تغییراتی بزند که انتظارش می رود.

عرضه سهام یک شرکت ایرانی در استانبول