هاشمي در حیات و وفات، مظلوم بود

Posted by

عروج آیت‌الله از زهر هم تلخ تر بود

گروه سياسي: نحوه برگزاری و سخنرانی در مراسم یادبود آیت الله هاشمی در قم با ناراحتی برخی از بزرگان حوزه و مراجع مواجه شده است. آیت‌الله جوادی آملی از عدم تجلیل مناسب از آیت الله هاشمی در مراسم یادبود ایشان در قم ناراحت و دلخور شده است. وی که پیش از اتمام مراسم، مسجد اعظم قم را ترک می کند، با اشاره به آیت الله هاشمی و با جمله «مظلوما حیا و میتا» نارضایتی خود را از سخنران و مراسم اعلام کرده است. منظور آیت الله آملی این است که «هاشمی چه در حیات و چه در زمانی که از دنیا رفته، مظلوم است»گفتني اينكه جمعيت حاضر در مراسم ترحيم آيت الله هاشمي بسيار بالا و كم سابقه بود اما تداركات و مسائل حاشيه‌اي آن با انتقاد مواجه شده است.

عروج آیت‌الله از زهر هم تلخ تر بود