وزیرخارجه فرانسه وارد تهران شد

Posted by

عزت شهروندان ایرانی را قربانی نکنیم

به گزارش خبرنگارسیاسی ایرنا وزیرخارجه فرانسه دراین سفر دو روزه با رییس جمهوری، رییس مجلس شورای اسلامی، وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار خواهد کرد. برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در محل وزارت امورخارجه از برنامه های اصلی ژان مارک آیرو وزیر امور خارجه فرانسه در تهران است. مدیران خاورمیانه و آفریقای شمالی وزارت خارجه فرانسه، مدیرمؤسسات کارآفرینی و اقتصاد بین المللی، مسئولین بخش ایران در وزارت خارجه، رییس هیات همکاری بین المللی اداره کل دارایی دولت فرانسه، رؤسای دفتر اداره کل خزانه، برخی مقامات دولتی، نمایندگان حدود 6٠ شرکت فرانسوی، و چند تن از روزنامه نگاران رسانه های فرانسوی ژان مارک آیرو را در این سفر همراهی می کنند.

عزت شهروندان ایرانی را قربانی نکنیم