ارایه زمینه های همکاری ایران خودرو و شرکای خارجی

Posted by

عضویت در شورا شغل تلقی نمی‌شود

در سال 2016 ارزش بازار خودروهای ایران حدود 20میلیارد دلار بوده و ارزش خدمات مرتبط تمام خودروهای در حال تردد نیز حدود 14میلیارد دلار برآورد می شود. از این رو و با در نظر گرفتن وضعیت موجود شبکه خدمات پس از فروش، می توان گفت یکی از بزرگ ترین بازار های خدمات خودروی خاورمیانه در اختیار ایران است.

عضویت در شورا شغل تلقی نمی‌شود