کسر قطعی 8 امتیاز از تراکتورسازی/ پیشخوان ورزشی

Posted by

عقب‌افتادگی مزدی این بار گردن کارفرمایان افتاد!/روزنامه های اقتصادی

روزنامه های ورزشی امروز به مسائل مختلف فوتبال به ویژه محرومیت تراکتورسازی توسط فیفا پرداختند.

عقب‌افتادگی مزدی این بار گردن کارفرمایان افتاد!/روزنامه های اقتصادی