حضور امام خمینی در مدرسه علوی

Posted by

عقب‌ماندگی ۲۰ ساله در آسیب‌های اجتماعی

 

دیدار مردم با امام خمینی(ره) در مدرسه علوی

عقب‌ماندگی ۲۰ ساله در آسیب‌های اجتماعی