نمایندگان بهارستان مجازات تخلف از ضوابط نظام استاندارد تصویب کردند

Posted by

علائم پوسیدگی دندان ها چیست؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کارهای مجازات متخلفان از ضوابط استاندارد را تعیین کردند. این ماده با ۱۷۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

علائم پوسیدگی دندان ها چیست؟