برجام؛ رویه‌ها درباره ایران را از تقابل به همکاری تغییر داد

Posted by

علت شیوع بیشتر واریس چیست؟

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که برجام دسترسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اطلاعات درباره ایران و سایت‌های این کشور را بیشتر می‌کند.

علت شیوع بیشتر واریس چیست؟