با ۱۵۰میلیون می‌توان‌ خانه‌ خرید

Posted by

علت کوچکی گیاهان خانگی را اینجا بخوانید

آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان‌هایی در مناطق مختلف شهری تهران طی بهمن ماه 95 است که می توان با 150 میلیون تومان خرید.

علت کوچکی گیاهان خانگی را اینجا بخوانید