پرتال آژانس فیلم تهران راه اندازی می شود

Posted by

عناصر نظامی داعش ماهیانه چقدر حقوق می‌گیرند؟

پرتال آژانس فیلم تهران با ٣٠ عنوان فیلم مستند، کوتاه و انیمیشن همزمان با برگزاری ششمین جشنواره بین المللی فیلم شهر رونمایی می شود.

عناصر نظامی داعش ماهیانه چقدر حقوق می‌گیرند؟