خودروی پورشه آقای وزیر برای امنیت خانواده‌اش

Posted by

عکس قدیمی از صداپیشه جناب‌خان و بازیگر «قهوه تلخ» ۱۰ سال پیش

وزیر بهداشت می‌گوید 8-9 سال برای امنیت خود و خانواده‌اش خودروی پورشه خریده است.

عکس قدیمی از صداپیشه جناب‌خان و بازیگر «قهوه تلخ» ۱۰ سال پیش