اختیارات نظامی ترامپ کم می شود؟

Posted by

عکس لو رفته از فصل دوم لیسانسه ها

کمیسیون بودجه کنگره آمریکا بازنگری اختیارات نظامی دونالد ترامپ رییس جمهور این کشور را با هدف کاهش اختیارات وی در این زمینه آغاز کرد.

عکس لو رفته از فصل دوم لیسانسه ها