انتقاد اردوغان از همراهی غربی‌ها با کودتاچیان

Posted by

عیادت رئیس دفتر مقام معظم رهبری از یک عالم

رئیس جمهور ترکیه با انتقاد از همدردی کشورهای غربی با کودتاچیان، گفت حادثه 15 جولای با تمام کودتاهای قبلی متفاوت بود.

عیادت رئیس دفتر مقام معظم رهبری از یک عالم