ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار محله تختی/ کاهش ناهنجاری های موجود در سطح محله

Posted by

غبارروبی حرم امام رضا(ع) با حضور سردار سلیمانی/گزارش تصویری

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران گفت: مقرر شده برای کمک به وضعیت معیشت زنان سرپرست خانوار محله تختی جهت اشتغال آنان، برنامه ریزی شود.

غبارروبی حرم امام رضا(ع) با حضور سردار سلیمانی/گزارش تصویری