چاپ عکس بدل ترامپ در یک روزنامه

Posted by

غذای خوش‌یمن+ عکس

روزنامه ال ناسیونال، چاپ جمهوری دومینیکن به اشتباه، عکس تقلید کننده دونالد ترامپ را به جای وی چاپ کرد.

غذای خوش‌یمن+ عکس