توصیه های کی روش به تیم ملی فوتبال بانوان

Posted by

غرق شدن عناصر فراری داعش در دجله

ساکت گفت: کادر فنی باید با مشاوران فوتبال بانوان ارتباط تنگاتنگی داشته باشد. همچنین به کارگیری از توصیه‌های کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبال و ارتباط با مربیان استان‌ها را در دستور کاری خود قرار دهد تا بتوان در دیدارهای پیش‌رو موفق بود.

غرق شدن عناصر فراری داعش در دجله