تهدید داعش توسط ارتش لبنان

Posted by

فرانسه: برنامه موشکی ایران نقض قطعنامه شورای امنیت است

مدیر کل امنیتی عمومی لبنان از آمادگی ارتش این کشور برای آغاز عملیات گسترده علیه گروه تروریستی داعش در مرز شرقی با سوریه خبر داد.

فرانسه: برنامه موشکی ایران نقض قطعنامه شورای امنیت است