احتمال به تعویق افتادن مذاکرات آستانه

Posted by

فرهنگ مطالعه را در جامعه گسترش دهیم

مشاور سیاسی استفان دی میستورا گفت مذاکرات درباره حل بحران سوریه در پایتخت قزاقستان که قرار است 23 ژانویه برگزار شود ممکن است به تعویق بیافتد. پیش‌بینی می شود پس از مذاکرات آستانه، دور جدیدی از مذاکرات صلح سوری در تاریخ هشتم فوریه در ژنو برگزار شود.

فرهنگ مطالعه را در جامعه گسترش دهیم