امیر قطر ترور شده است یا ناپدید؟!

Posted by

«فریبا نادری» و حمایت از بیماران نیازمند/ عکس

یک وبگاه فرانسویِ متخصص در امور قطر، از ناپدید شدن امیر قطر از زمان بروز بحران با کشورهای عربی خبرداد.

«فریبا نادری» و حمایت از بیماران نیازمند/ عکس