تصادف مرگبار در محور زابل _ زهک

Posted by

فلور
میکروبی خلیج گرگان عوض شده است

برخورد خودرو پراید با کامیون بنز در
محور
زابل _ زهک یک کشته و یک مجروح برجای گذاشت.

فلور
میکروبی خلیج گرگان عوض شده است