توضیحات محسن رضایی درباره جنجال های زنجیره ای

Posted by

فهرست جدید تحریم‌های موشکی و هسته‌ای اتحادیه اروپا علیه ایران

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادداشتی با عنوان «جنجال‌های زنجیره‌ای»منتشر کرد .

فهرست جدید تحریم‌های موشکی و هسته‌ای اتحادیه اروپا علیه ایران