ادعای یک روزنامه کویتی درباره فرار ۱۴ عضو «باند العبدلی» به ایران

Posted by

فوت سه سرباز وظیفه در قزوین

یک روزنامه کویتی مدعی شد که ۱۴ عضو باند تروریستی معروف به « خلیة العبدلی» پس از صدور حکم نهایی درباره حبس آنها به ایران فرار کرده‌اند.

فوت سه سرباز وظیفه در قزوین