فعالترین تیم های اروپایی در نقل و انتقالات

Posted by

قاتل مواد فروش دستگیر شد

در بازار تابستانی که بیشتر مملو از شایعه بوده تا نقل و انتقالات رسمی، برخی از باشگاه‌ها فعال‌تر ظاهر و برای جذب مهره‌های مورد نظرشان خیلی سریع دست به کار شده‌اند.

قاتل مواد فروش دستگیر شد