ناپدری بی رحم رقیه را به کام مرگ فرستاد!

Posted by

قانون رسیدگی به سنوات ۱۰ سال گذشته اصناف لغو شد

مادر رقیه با اشاره به وضعیت کودک پس از تحمل این ضرب و شتم ها می گوید: رقیه پس از این کتک ها بی جان به زمین افتاده بود اما همسرم اجازه نمی داد که از خانه خارج شویم و او را به بیمارستان برسانیم.

قانون رسیدگی به سنوات ۱۰ سال گذشته اصناف لغو شد