تقویت دفاتر تسهیل گری بافت های فرسوده در سطح محله نوروزآباد

Posted by

قبل از ساعت 10 صبح نباید کار کنیم!

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران از تقویت دفاتر تسهیل گری بافت های فرسوده در سطح محله نوروز آباد با عنایت به لزوم یکپارچه سازی و تجمیع املاک ریزدانه محله و برخورداری از بسته های تشویقی خبر داد.

قبل از ساعت 10 صبح نباید کار کنیم!