کودک ۸ ساله گرگانی چشم انتظار نگاه گرگان است

Posted by

قتل دو پسر بچه با ضربات چاقو/ نامادری اعتراف کرد

گرگان- کودک ۸ ساله مبتلا به بیماری نقص ایمنی در گرگان برای بهبودی نیاز به عمل پیوند مغز استخوان دارد اما هزینه ۱۲۰ میلیون تومانی این عمل امید خانواده وی را برای بهبودش کم رنگ کرده است.

قتل دو پسر بچه با ضربات چاقو/ نامادری اعتراف کرد