احداث سد معشوره حق طبیعی و مسلم مردم شهرستان کوهدشت است

Posted by

قتل فرزند به دست پدر در خمینی شهر

فرماندار کوهدشت به وجود مشکل آب آشامیدنی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: برای کشاورزی و صنعت آب کافی در این شهرستان وجود ندارد بنابراین احداث سد معشوره حق طبیعی و مسلم مردم این منطقه و مطالبه عمومی آن‌ها است..

قتل فرزند به دست پدر در خمینی شهر